Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων
Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5991 e-mail:megka@eng.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Μελέτη (μετρήσεις και καταγραφές, επεξεργασία, απεικόνιση, παρακολούθηση) του φυσικού
χώρου, καθώς και ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του φυσικού και
ανθρώπινου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής
υποδομής και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων» με έμφαση στη
γεωγραφική ανάλυση, την επεξεργασία και την απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών.
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001359250)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5219 e-mail: info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001359345)

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5596 e-mail: info@arch.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές
Τέχνες και Θεωρήσεις – Αναπαραστάσεις του Τόπου και του Τοπίου» (κωδικός ανάρτησης στο
ΑΠΕΛΛΑ:00001359470)

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5197 e-mail:info@for.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική
Εδαφολογία» κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001359585)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

595/29-6-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 08/07/2016 @ 13:35