Κείμενο προκήρυξης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                             

  • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211, 77215, 77216)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  • Αριθμός προκήρυξης: 4724/20-4-2016, ΦΕΚ 597/29-6-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΥΞΒ469Β7Γ-ΗΜΑ,  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001379732        

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Ηθική Φιλοσοφία».

 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Αριθμός προκήρυξης: 4723/20-4-2016, ΦΕΚ 597/29-6-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΣΛΡ469Β7Γ-4ΣΑ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001379593       

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Εκπαίδευσης»

      

     Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

(1 αντίτυπο σε έντυπη μορφή κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος από όπου θα παρέχονται σχετικές πληροφορίες).

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

597/29-6-2016, τ. Γ’

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Ελευθερία Νικολουδάκη
τηλ.:28310-77 898
φαξ:28310-77 945
 

Προέλευση Προκήρυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 11/07/2016 @ 12:07