Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999288 e-mail: gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001397320)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001397517)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής και Ελληνική Ιστορία του 20ου αιώνα» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001397603)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001397738)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματεία της Ελλάδος» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001397836)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

656/12-7-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 29/07/2016 @ 10:25