Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(τηλ. Γραμματείας: 2310 996395 e-mail: info@ee.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001497117)

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

(τηλ. Γραμματείας 2310 99-9450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001497587)

-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001497960)
Στο ΦΕΚ εμφανίζεται εσφαλμένα η θέση «μόνιμου επίκουρου καθηγητή», αντί του ορθού «επίκουρου καθηγητή».  Θα ακολουθήσει σχετική διόρθωση.

-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία Στόματος» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001498988)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 818/02-09-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15-11-2016.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

818/02-09-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 15 Νοέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 26/09/2016 @ 9:57