Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-5397 e-mail: info@polsci.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001505179)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-8170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές ιδιότητες Στερεών»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001505265)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-9450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001505384)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-5231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001505529)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 840/12-09-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2016.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

 

Θεσσαλονίκη, 16-09-2016

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

α.α.

 

 

 

                                                                        ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ

Προϊσταμένη του Τμήματος

Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

840/12-09-2016 τ.Γ

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 26/09/2016 @ 10:28