Κείμενο προκήρυξης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

          To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την  πλήρωση πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                             

  • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211, 77215, 77216)
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής». Αριθμός προκήρυξης: 7615/4-7-2016, ΦΕΚ 1039/18-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΩΝΟ469Β7Γ-758, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001650381

 

  • ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310-77379, 77337)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία».  Αριθμός προκήρυξης: 11754/15-9-2016, ΦΕΚ 1045/18-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΓΛΑ469Β7Γ-ΔΟ8, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ00001649494

                                                

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ            

  • ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   (τηλ.: 28310-77577, 77579)

   Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:       «Κλινική Ψυχολογία». Αριθμός προκήρυξης: 6169/4-7-2016, ΦΕΚ 1039/18-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Ζ9Χ469Β7Γ-ΦΒΞ,  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001649816

 

  • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (τηλ.: 28310-77405-6, 77430)

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροοικονομική      Θεωρία και Πολιτική. Αριθμός προκήρυξης: 6165/4-7-2016, ΦΕΚ 1039/18-10-2016, τ. Γ’ ΑΔΑ: 75ΛΓ469Β7Γ-6ΝΜ,  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001650684

 

Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική». Αριθμός προκήρυξης: 11757/15-9-2016, ΦΕΚ 1045/18-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΨΦΔ469Β7Γ-1ΝΗ  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001649296

                          

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1039/18-10-2016 τ. Γ’, 1045/18-10-2016 τ. Γ’,

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

28310 – 77 898

F: 

28310 – 77 945
Προέλευση Προκήρυξης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 31/10/2016 @ 14:10