Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999295 e-mail: gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Νευρολογία - Νευροανοσολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001904682)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001905054)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ψυχιατρική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001905662)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Νευρολογία - Κλινική Νευροφυσιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001905863)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.
Γραμματείας 2310991871 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Κινητικός Έλεγχος»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001905470)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1234/05-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει στις 13-02-2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1234-5.12.2016 τ. Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 14/12/2016 @ 12:47