Κείμενο προκήρυξης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ορθοδοντική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001906150)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ενδοδοντολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001906698)
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999268,95 e-mail: skmichai@auth.gr, gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Χειρουργική Παίδων»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001906441)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001907186)
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995246,44 e-mail: info@lit.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001907017)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1246/07-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει στις 13-02-2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως
αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
“ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή
στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1246/07-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 16/12/2016 @ 12:59