Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση έξι θέσων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995246,44 e-mail: info@lit.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001971670).
 
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1258/09-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20-02-2017.
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία - Μυκητολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001982849).
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995197  e-mail: info@for.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001983039).
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995246,44  e-mail: elenalz@lit.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία της Ύστερης Αρχαιότητας και Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001983255).
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310999450  e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Ακτινολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001983443).
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310995852  e-mail: info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος και επεξεργασία νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001983652).

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1279/14-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20-02-2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1258/09-12-2016 τ.Γ΄ & 1279/14-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 10/01/2017 @ 11:34