Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση δέκα θέσων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310996395 e-mail: info@ee.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002014506)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις με έμφαση στην προστασία έναντι υπερτάσεων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002014801)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995065 e-mail: info@nured.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δια Βίου Μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή : 00002015121)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή : 00002015351)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310996878 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002015552)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002015740)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1293/19-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28-02-2017.

 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Εβραίων του ελλαδικού χώρου στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002017531)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002017679)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002017947)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκή Ιστορία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002018685)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002018855)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002019029)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310996072 e-mail: meng@meng.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και μηχανικές ιδιότητες προηγμένων μεταλλικών υλικών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002018162)
 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεταφραστικές Σπουδές: Γλωσσικός συνδυασμός Αγγλικά-Ελληνικά»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002018360)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002018483)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1305/20-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28-02-2017.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή

ΦΕΚ: 

1293/19-12-2016 τ.Γ΄ & 1305/20-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 20/01/2017 @ 14:53