Κείμενο προκήρυξης

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας 

προκηρυσσει

την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημα'ίκό έτος 2016-17.
Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημα'ίκού έτους και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημα'ίκά έτη.
Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, για την οποία ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεΦθεί για το μόνιμο Ε.Π.της αντίστοιχης βαθμίδας.
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Επιστοιμονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310-60176/177

 

Προέλευση Προκήρυξης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 31/01/2017 @ 11:08