Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοδοντιατρική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002109072)
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995179 e-mail: info@for.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υλοχρηστική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002109291)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997613 e-mail: info@pharm.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002109457)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή

ΦΕΚ: 

1376/30-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 07/02/2017 @ 9:55