Κείμενο προκήρυξης
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 1324/01-12-2016, 1326/01-12-2016 και 1455/07-12-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ΄ αριθμ. 121/10-02-2017/τ.Γ, προκηρύσσονται τρείς (3) θέσεις Καθηγητών στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

(πληροφορίες προκήρυξης)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 10/4/2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

121/10-02-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 10 Απρίλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

28210 37051

F: 

28210 37077

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Ε.Σεϊμένης

Προέλευση Προκήρυξης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 28/02/2017 @ 11:55