Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: gnikifor@auth.gr, info@med.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Στατιστική - Επιδημιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6633)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία - Κλινική φαρμακολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6634)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6635)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 649/07-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  18/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

649/07-06-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 22/06/2018 @ 12:53