«Διαπολιτισμική Θρησκευτική Εκπαίδευση και Ισλαμικές Σπουδές. Προκλήσεις και Προοπτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη» είναι ο τίτλος του Διεθνούς Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015, στο ξενοδοχείο «Imaret», στην Καβάλα.

Το Συνέδριο αποτελεί την κατακλείδα του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής.

Στο Διεθνές Συνέδριο θα παρουσιασθούν τα πορίσματα του Προγράμματος και των επιμορφωτικών πρακτικών της διαπολιτισμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη διαθρησκειακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για τις διαθρησκειακές, διαπολιτισμικές και ισλαμικές ακαδημαϊκές σπουδές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σήμερα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική αιγίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, με τη στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες religiouseduthraki.web.auth.gr

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
Υποβλήθηκε στις 07/10/2015 @ 16:37