Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ), το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) διοργανώνουν τη 2η ημερίδα, με θέμα: «Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια»

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.00, στο Αμφιθέατρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ (κόκκινο κτίριο - 3ης Σεπτεμβρίου).

Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά ημερίδων που διοργανώνουν το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και το Ε.Ι. Παστέρ, οι οποίες ξεκίνησαν στην Αθήνα, συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη και θα ολοκληρωθούν στα Ιωάννινα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου ερευνητικών εργαστηρίων που ενδιαφέρονται για την υγεία και την ασφάλεια.

Σκοπός των δράσεων είναι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στα ερευνητικά εργαστήρια, η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους των εργαστηρίων, καθώς και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις που αφορούν στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στα εργαστήρια. Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στην εργασία, οι βιολογικοί, οι χημικοί και οι εργονομικοί παράγοντες κινδύνου.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές ερευνητικών εργαστηρίων, τόσο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όσο και άλλων ινστιτούτων και φορέων.

Θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίζει η Αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και του Εργαστηρίου ENVELab.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
Υποβλήθηκε στις 13/03/2017 @ 10:12