Την τρίτη θέση σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο Ιδρυμάτων που μετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, όσον αφορά στους εισερχόμενους Καθηγητές και την τέταρτη θέση στους εξερχόμενους καθηγητές, κατέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η σειρά κατάταξης αφορά στην ακαδημαϊκή χρονιά 2004 – 2005.
Επίσης, το Α.Π.Θ. κατέχει σταθερά την πρώτη θέση ανάμεσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS με 580 εξερχόμενους φοιτητές και 475 εισερχόμενους
Αναλυτικά στο δελτίο τύπου.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 03/04/2007 @ 14:03