Παρουσιάστηκαν σήμερα, Τετάρτη 18 Απριλίου 2007, σε Συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κ.Υ.Τ.Π. (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής), Καθηγητής Γιώργος Πάγκαλος, οι νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την καθημερινή επαφή και εξυπηρέτηση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ, στο Α.Π.Θ. Οι νέες αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2007 @ 9:01