Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

Ε31Π/09

Προϋπολογισμός: 

17€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος, 2019 - 03:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος, 2019 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 996822
Προέλευση Διαγωνισμού

Ονομασία ή τίτλος φορέα: 

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 14/10/2009 @ 10:42