ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα  Ε΄ της διακήρυξης αριθμ. 94/2015 για τις ανάγκες του  Α.Π.Θ.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €18.756,76 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.) €23.069,58 με Φ.Π.Α. 23%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

94/2015

Προϋπολογισμός: 

23 069€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 13 Ιανουάριος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πέμπτη, 14 Ιανουάριος, 2016 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 996573

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 22/12/2015 @ 13:32