ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 97/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Α.Π.Θ. που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης αριθμ. 97/2016.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

97/2016

Προϋπολογισμός: 

23 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 4 Μάιος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πέμπτη, 5 Μάιος, 2016 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 996871

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 19/04/2016 @ 7:43