ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κλίμακας για ΑμεΑ στο κτίριο Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (Θέρμη)» με προϋπολογισμό 9.040,00 € (εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996819, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-996858-Υπεύθυνος: Γεώργιος Μόσχος, M.Eng.) ή από τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το έγγραφο με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

9 040ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 8 Ιανουάριος, 2016 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 23/12/2015 @ 13:46