ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκτύπωση του επιστημονικού οργάνου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ τόμος 34ος με προϋπολογισμό 2.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ενδιαφέροντος την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη βάσει τιμής, προσφορά, για τις ανάγκες του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, σε προθεσμία τριών (3) ημερών.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

Αριθμός σελίδων: 600

Ανάπτυγμα: 340 mm x 240 mm

Τελικό σχήμα: 170 mm x 240 mm

Εκτύπωση: Σώμα: 1χρ. στην Α όψη & στην Β όψη – Εξώφυλλο: 2 χρ. στην Α όψη

Χαρτί: Σώμα: 100 gr Γραφής λευκό – Εξώφυλλο: 235 gr Ακουαρέλλα

Εργασίες-Επεξεργασίες-Βιβλιοδεσία: Ραφτοκολλητό

Ποσότητα: 400 τεμ.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή της προσφοράς στη Γραμματεία του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (Βασ. Όλγας 36, Θεσσαλονίκη, κτήριο «Μέλισσα»), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: Γ. Πούλιος, τηλ.: 2310992002, fax: 2310992004, e-mail: gpoul@kbe.auth.gr).

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

2 500ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος, 2016 - 13:45
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 18/10/2016 @ 13:46