Θέση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. Καραθεοδωρή Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή
Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά Υγρών Καυσίμων Κίνησης, η οποία διαχωρίζεται σε:

1: Πετρέλαιο Κίνησης, προϋπολογισμού 12.903,23€ χωρίς ΦΠΑ (16.000,00€ με ΦΠΑ)

2: Αμόλυβδη  βενζίνη,  προϋπολογισμού 4.032,26€  χωρίς  ΦΠΑ (5.000,00€ με ΦΠΑ)

Η πρόσκληση απευθύνεται σε προμηθευτές που έχουν πρατήριο εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): cmaheras@ad.auth.gr

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

21 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 4 Νοέμβριος, 2016 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 991167

F: 

2310 996907

E: 

Υποβλήθηκε στις 01/11/2016 @ 13:47