Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην ανανέωση των αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft που το ΑΠΘ ήδη κατέχει στο πλαίσιο συμφωνίας Open Value Subscription (OVS) του ΑΠΘ με την Microsoft Hellas για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων του. Η αναλυτική λίστα των απαιτούμενων αδειών και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

24 100ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 15 Μάιος, 2017 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Τ: 

2310998479

E: 

Υποβλήθηκε στις 03/05/2017 @ 10:04