Οι δύο νησίδες Η/Υ του Τμήματος:

  • Νησίδα Η/Υ Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας
    • Θέση: 4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας, Γραφείο 413
    • Υπεύθυνος: Β. Δημόπουλος, Καθηγητής, τηλ. +30 2310997626
  • Νησίδα Η/Υ Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
    • Θέση: 3ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας, Αίθουσα Σεμιναρίων
    • Υπεύθυνος: Α. Κανελλής, Καθηγητής, τηλ. +30 2310997656