'Ονομα: 

Δήμητρα

Πατρώνυμο: 

Ανδρέας

Επώνυμο: 

Κούκουρα

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας