'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Γκίκας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας