'Ονομα: 

Κυριακούλα

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Παπαδημητρίου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας