'Ονομα: 

Κορνηλία

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Σκαρπέτα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης