'Ονομα: 

Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Βόλκος

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης