'Ονομα: 

Φωτεινή

Πατρώνυμο: 

Θεόδωρος

Επώνυμο: 

Αλωπούδη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Σπουδών