'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Ερωτόκριτος

Επώνυμο: 

Αβραμίδης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών