'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Δερμεντζόγλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας