'Ονομα: 

Κυριακούλα

Πατρώνυμο: 

Χαρίσης

Επώνυμο: 

Σταυρακίδου-Τραγιανού

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Προμηθειών