'Ονομα: 

Ευαγγελία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Κουλιακιώτη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Προμηθειών