'Ονομα: 

Ευάγγελος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Αλεξίου

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας