'Ονομα: 

Βασιλική

Πατρώνυμο: 

Ιγνάτιος

Επώνυμο: 

Σγουρνιού

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας