'Ονομα: 

Μιχαήλ

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Χρυσανθόπουλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας