'Ονομα: 

Κυριακή

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Βαστέλλη

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας