'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Ξυδόπουλος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας