'Ονομα: 

Θεόδωρος

Πατρώνυμο: 

Σαράντης

Επώνυμο: 

Πενολίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής