'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Μαυροσκούφης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής