'Ονομα: 

Παγώνα

Πατρώνυμο: 

Φώτιος

Επώνυμο: 

Ρούσση

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας