'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Παντελής

Επώνυμο: 

Αρβανίτης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας