'Ονομα: 

Άννα-Μαρία

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Κώνστα

Ιδιότητα: 

Λέκτορας

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής