'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Σπύρος

Επώνυμο: 

Παναγιώτου

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας