'Ονομα: 

Βασιλική

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Μάνου

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού