'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Κίτση

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας