'Ονομα: 

Συμεών

Πατρώνυμο: 

Πέτρος

Επώνυμο: 

Γραμμενίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας